Advertisement

GROEPSVORMING EN GROEPSONTWIKKELING

  • M.R. Bouma
  • J.A.M. Kerstens
  • L.D. Klei
  • H. Oldenburger

Samenvatting

Verpleegkundigen werken ook in een samenwerkingsverband. In een groep van samenwerkende mensen zijn relaties te onderscheiden die de inhoud en de sfeer van de samenwerking bepalen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1998

Authors and Affiliations

  • M.R. Bouma
  • J.A.M. Kerstens
  • L.D. Klei
  • H. Oldenburger

There are no affiliations available

Personalised recommendations