Advertisement

Vormen van gespreksvoering

 • M.R. Bouma
 • J.A.M. Kerstens
 • L.D. Klei
 • H. Oldenburger

Samenvatting

Gesprekken kunnen verschillen in doelstelling, structuur en vaardigheden. Bij het vaststellen van de doelstelling van een gesprek dien je je af te vragen:
 • welke informatie moet er overgedragen en ontvangen worden (kennisdoelen)?

 • welk gevoel wil ik achterlaten en welke mening wil ik beïnvloeden in het gesprek (houdingsdoelen)?

 • wat moet er gedaan worden na dit gesprek (gedragsdoelen)?

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1998

Authors and Affiliations

 • M.R. Bouma
 • J.A.M. Kerstens
 • L.D. Klei
 • H. Oldenburger

There are no affiliations available

Personalised recommendations