Advertisement

DE VERPLEEGKUNDIGE IN GESPREK

  • M.R. Bouma
  • J.A.M. Kerstens
  • L.D. Klei
  • H. Oldenburger

Inleiding

In het dagelijks werk communiceert de verpleegkundige veel met zorgvragers. Dit kan een alledaags praatje zijn, maar ook een hulpverleningsgesprek of een slecht-nieuwsgesprek. In het boek Vaardigheden basisverpleegkunde zijn de elementaire sociale vaardigheden behandeld.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1998

Authors and Affiliations

  • M.R. Bouma
  • J.A.M. Kerstens
  • L.D. Klei
  • H. Oldenburger

There are no affiliations available

Personalised recommendations