Advertisement

Hoofdstuk 25 De verpleegkundige in bespreking

  • M.R. Bouma
  • J.A.M. Kerstens
  • L.D. Klei
  • H. Oldenburger

Samenvatting

De verpleegkundige moet veel werk samen met anderen doen. Om goed samen te kunnen werken is er veel overleg nodig. In de praktijk zijn er veel soorten overleg (besprekingen), waarvoor allerlei – gedeeltelijk dezelfde – spelregels gelden.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1998

Authors and Affiliations

  • M.R. Bouma
  • J.A.M. Kerstens
  • L.D. Klei
  • H. Oldenburger

There are no affiliations available

Personalised recommendations