Advertisement

REKENEN VOOR VERPLEEGKUNDIGEN

  • M.R. Bouma
  • J.A.M. Kerstens
  • L.D. Klei
  • H. Oldenburger

Inleiding

Rekenen is nodig bij het klaarmaken van medicijnen, het begrijpen van hetgeen je leest op etiketten voordat je de zorgvrager iets toedient en het oplossen en verdunnen van stoffen die rechtstreeks of indirect aan zorgvragers worden toegediend. Je zou kunnen zeggen: ‘In een computertijdperk, met calculators in elke jaszak en met een apotheekvoorziening van hoge kwaliteit is het kunnen rekenen met ml, cc, %, E, enzovoort toch niet meer nodig?’ In deze gedachte schuilt nu juist het gevaar!

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1998

Authors and Affiliations

  • M.R. Bouma
  • J.A.M. Kerstens
  • L.D. Klei
  • H. Oldenburger

There are no affiliations available

Personalised recommendations