Advertisement

Isoleren en separeren

  • M.R. Bouma
  • J.A.M. Kerstens
  • L.D. Klei
  • H. Oldenburger
Chapter

Samenvatting

Er zijn verschillende situaties waarin het nodig is de zorgvrager en zijn omgeving te beschermen; de maatregelen die genomen kunnen worden verschillen eveneens.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1998

Authors and Affiliations

  • M.R. Bouma
  • J.A.M. Kerstens
  • L.D. Klei
  • H. Oldenburger

There are no affiliations available

Personalised recommendations