Advertisement

Seksueel functioneren

  • M.R. Bouma
  • J.A.M. Kerstens
  • L.D. Klei
  • H. Oldenburger

Samenvatting

Het seksueel functioneren van de mens wordt algemeen gezien als een niet weg te cijferen onderdeel van het individuele welzijn. Dit welzijn heeft zowel een lichamelijke als een psychosociale kant. Seksualiteit hoort bij mensen en houdt verband met hun voortplantingsbehoefte. Het seksueel gedrag komt verder voort uit de behoefte aan tederheid, liefde, erotiek, lustbeleving en intimiteit.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1998

Authors and Affiliations

  • M.R. Bouma
  • J.A.M. Kerstens
  • L.D. Klei
  • H. Oldenburger

There are no affiliations available

Personalised recommendations