Advertisement

HORMONAAL STUURMECHANISME

  • M.R. Bouma
  • J.A.M. Kerstens
  • L.D. Klei
  • H. Oldenburger

Inleiding

Met behulp van hormonen kan de ovulatie worden gestimuleerd of voorkomen. Hormonen kunnen op verschillende manieren worden toegediend; de meest voorkomende vormen zijn de prikpil, een depotpreparaat, en'de pil' die oraal wordt ingenomen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1998

Authors and Affiliations

  • M.R. Bouma
  • J.A.M. Kerstens
  • L.D. Klei
  • H. Oldenburger

There are no affiliations available

Personalised recommendations