Advertisement

HET VERRICHTEN VAN EEN VENAPUNCTIE TOELICHTING

  • M.R. Bouma
  • J.A.M. Kerstens
  • L.D. Klei
  • H. Oldenburger

Samenvatting

Bij een venapunctie wordt bloed via een naald opgezogen uit een vene. Het bloed wordt onderzocht op bepaalde waarden die door een arts worden afgesproken. Door bepaling van die waarden kan een beeld worden verkregen van de toestand van de zorgvrager en/of het functioneren van een orgaan.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1998

Authors and Affiliations

  • M.R. Bouma
  • J.A.M. Kerstens
  • L.D. Klei
  • H. Oldenburger

There are no affiliations available

Personalised recommendations