Advertisement

Uitscheiding

  • M.R. Bouma
  • J.A.M. Kerstens
  • L.D. Klei
  • H. Oldenburger

Inleiding

Zorgvragers kunnen om verschillende redenen een verblijfkatheter hebben. Behalve wegens ziekten en afwijkingen waarvoor zij onder behandeling zijn kan ook een blijvende handicap de reden zijn.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1998

Authors and Affiliations

  • M.R. Bouma
  • J.A.M. Kerstens
  • L.D. Klei
  • H. Oldenburger

There are no affiliations available

Personalised recommendations