Advertisement

Spijsvertering

  • M.R. Bouma
  • J.A.M. Kerstens
  • L.D. Klei
  • H. Oldenburger

Inleiding

In een voedings- en vochtbalans wordt de verhouding tussen voedsel- en vochtopname (voeding en vocht 'per os' en vochtopname 'parenteraal', zoals een voedingsinfuus) enerzijds en voedsel- en vochtverlies (door overmatig transpireren, ontlasting en urine-uitscheiding, braken en eventueel bloedverlies) anderzijds weergegeven.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1998

Authors and Affiliations

  • M.R. Bouma
  • J.A.M. Kerstens
  • L.D. Klei
  • H. Oldenburger

There are no affiliations available

Personalised recommendations