Advertisement

Houding en beweging

  • M.R. Bouma
  • J.A.M. Kerstens
  • L.D. Klei
  • H. Oldenburger

Samenvatting

Met bewegingsbeperkende hulpmiddelen wordt bedoeld: alle materiaal dat gebruikt wordt om overmatige lichamelijke activiteit (bewust of onbewust) van de zorgvrager tegen te gaan.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1998

Authors and Affiliations

  • M.R. Bouma
  • J.A.M. Kerstens
  • L.D. Klei
  • H. Oldenburger

There are no affiliations available

Personalised recommendations