Advertisement

Hoofdstuk 14 Lichaam en uiterlijk

  • M.R. Bouma
  • J.A.M. Kerstens
  • L.D. Klei
  • H. Oldenburger
Chapter

Samenvatting

Bij ‘lichaam en uiterlijk’ wordt al snel gedacht aan persoonlijke, lichamelijke hygiëne.

De uitvoering daarvan behoort normaal gesproken tot de zelfzorg, maar in situaties van gezondheidsproblematiek wordt dat vaak (deels) overgenomen door mantel- of professionele zorgverleners. Onderdelen van de ‘normale’ persoonlijke verzorging zijn de huid-, gezichts-, haar-, mond-, oor-, oog-, neus- en nagelverzorging. De vaardigheden die daarvoor nodig zijn, zijn beschreven in het boek Vaardigheden Basisverpleegkunde. Behalve de normale persoonlijke verzorging kan ook specifieke zorg vereist zijn. Dit is een type zorg die het gevolg is van een ongewenste situatie, namelijk het optreden van wonden, ofwel beschadigingen van de huid. Er zijn verschillende typen wonden, zoals doorligwonden, schaafwonden, brandwonden, operatiewonden, snijwonden en bijtwonden.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1998

Authors and Affiliations

  • M.R. Bouma
  • J.A.M. Kerstens
  • L.D. Klei
  • H. Oldenburger

There are no affiliations available

Personalised recommendations