Advertisement

HET KATHETERISEREN VAN DE BLAAS TOELICHTING

  • M.R. Bouma
  • J.A.M. Kerstens
  • L.D. Klei
  • H. Oldenburger

Samenvatting

Bij het katheteriseren van de blaas wordt een flexibele katheter via de urethra in de blaas gebracht, waardoor de urine wordt afgevoerd.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1998

Authors and Affiliations

  • M.R. Bouma
  • J.A.M. Kerstens
  • L.D. Klei
  • H. Oldenburger

There are no affiliations available

Personalised recommendations