Advertisement

Voorwaarden voor het verpleegkundig proces: observatie, registratie en rapportage

  • J.H.J. de Jong
  • J.A.M. Kerstens
  • C. Salentijn

Samenvatting

Zoals je in het vorige hoofdstuk hebt kunnen lezen, verloopt het verpleegkundig proces doelgericht, planmatig en systematisch.

Om dit plan te kunnen maken en te kunnen bijstellen heb je informatie nodig van de patiënt, zijn omgeving en van de collega’s. Deze informatie verzamel je via de observatiegegevens die door collega’s en anderen zijn geregistreerd en op een bepaalde wijze in een rapportage naar je toekomen. Op dezelfde wijze rapporteert de verpleegkundige ook naar collega’s en de leden van andere disciplines.

Procesmatig verplegen vereist een rapportage die een systematiek kent waarin het totale zorgproces tot uitdrukking kan komen.

Observatie en rapportage kunnen verschillende functies hebben in de verschillende fasen van het zorgproces.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1997

Authors and Affiliations

  • J.H.J. de Jong
  • J.A.M. Kerstens
  • C. Salentijn

There are no affiliations available

Personalised recommendations