Advertisement

Algemene oriëntatie op het verpleegkundig proces

  • J.H.J. de Jong
  • J.A.M. Kerstens
  • C. Salentijn

Samenvatting

In dit hoofdstuk halen we die elementen van de methodiek uit hoofdstuk 7 terug, waar we in dit deel mee leren werken. De voorgaande vrij theoretische en dus meer abstracte beschouwing vertalen we nu naar de praktijk. In dit hoofdstuk beschouwen we het verpleegkundig proces als handelingskader om daarna de onderdelen ervan verder te doorgronden in de daarop volgende hoofdstukken.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1997

Authors and Affiliations

  • J.H.J. de Jong
  • J.A.M. Kerstens
  • C. Salentijn

There are no affiliations available

Personalised recommendations