Advertisement

Theorieontwikkeling van de verpleegkunde

 • J.H.J. de Jong
 • J.A.M. Kerstens
 • C. Salentijn

Samenvatting

In de vorige hoofdstukken heb je kennis gemaakt met de verschillende aspecten die een rol spelen bij de verpleegkundige beroepsuitoefening.

In dit hoofdstuk zul je zien dat er verschillende denkwijzen zijn over wat het verplegen inhoudt en op welke manier je er vorm aan kunt geven. We stellen daarbij vragen aan de orde als:

 • Wat is verplegen?

 • What is verpleegkunde?

 • Waarin verschillen definities over verplegen?

 • Wat is theorievorming, hoe ontstaat die en wat is de betekenis ervan voor het verplegen?

 • Wat voor soort modellen zijn er in de verpleegkunde?

In dit hoofdstuk verken je als het ware het werkterrein van de verplegingswetenschap. In de hoofdstukken die hierop volgen ga je je in oriënterende zin bezighouden met de inhoudelijke verworvenheden van de verplegingswetenschap.

Zoekend naar antwoorden op vragen waarvoor je je gesteld ziet door de confrontatie met verschillende visies, werk je aan de ontwikkeling van een eigen visie op verplegen op basis van goed doordachte argumenten. Niet op alle vragen zul je aan het eind van dit hoofdstuk een volledig antwoord gevonden hebben. In het boek Aspecten van beroepsuitoefening pakken we de draad weer op en zullen we een aantal stapjes verder gaan. Uiteindelijk zul je pas tot een eigen, afgeronde en goed uitgebalanceerde visie op verplegen komen, na vele jaren van praktische ervaring en theoretische vorming als verpleegkundige. De opleiding geeft je een aardige opstap en reikt een denkkader aan.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1997

Authors and Affiliations

 • J.H.J. de Jong
 • J.A.M. Kerstens
 • C. Salentijn

There are no affiliations available

Personalised recommendations