Advertisement

Juridische en ethische aspecten

  • J.H.J. de Jong
  • J.A.M. Kerstens
  • C. Salentijn

Samenvatting

De titel van dit hoofdstuk zal misschien niet bij iedereen meteen een beeld geven van waar het over zal gaan. Juridische en ethische aspecten klinkt erg gewichtig en moeilijk. Toch gaat het om alledaagse begrippen die in de gezondheidszorg, maar ook in de rest van de samenleving, voorkomen. Je staat er niet zo bij stil, maar het kopen van een brood is een juridische handeling. En als drie vriendinnen uitgaan waarbij de een naar de film wil en de ander naar de disco en de derde moet het maar zeggen, kom je in aanraking met een ethisch aspect.

Juridische zaken gaan dus niet altijd over testamenten, echtscheidingen, roofmoorden, drugbarons en gouden handdrukken. Net zo min als ethische zaken altijd gaan over abortus, euthanasie of de keuze een gezond levend mens te behandelen of een dronkaard die ook nog dertig sigaretten per dag rookt.

In dit hoofdstuk behandelen we de belangrijkste juridische en ethische aspecten waarmee je als verpleegkundige te maken krijgt. In de boeken Recht en Aspecten van verpleegkundige beroepsuitoefening bouwen we voort op deze eerste oriëntatie.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1997

Authors and Affiliations

  • J.H.J. de Jong
  • J.A.M. Kerstens
  • C. Salentijn

There are no affiliations available

Personalised recommendations