Advertisement

De verpleegkundige: een globale verkenning van het verpleegkundig beroep

  • J.H.J. de Jong
  • J.A.M. Kerstens
  • C. Salentijn
Chapter

Samenvatting

Daar zit je dan in de eindexamenklas van havo of vwo. Er wacht een toekomst, dus je bezoekt een voorlichtingsdag over de verpleging. Op een of andere manier boeit dat beroep je. Verpleging… wat schiet je bij dat woord door het hoofd?

Mensen die ziek zijn en hulp nodig hebben, werken in een ziekenhuis, een televisieprogramma over de zorg voor verstandelijk gehandicapten, een documentaire over dementie, een boek dat je gelezen hebt, een familielid of vriendin die dat werk doet, de medische wereld, werken, studeren of een combinatie van beide.

Hoe dan ook, kennelijk hebben de associaties bij het woord ‘verpleging’ je nieuwsgierig gemaakt: je hebt besloten de wereld van verpleging en gezondheidszorg te gaan ontdekken. Voorlichters van ziekenhuizen en van scholen voor secundair en hoger beroepsonderwijs helpen je op weg. Ze vertellen je hoelang de opleiding duurt, welke vooruitzichten er zijn, wat voor vakken je krijgt, wat het werk globaal inhoudt en hoe leuk en zwaar het beroep van verpleegkundige is.

Zo hoor je dat er verschillende velden in de gezondheidszorg zijn te onderscheiden en dat je op verschillende manieren verpleegkundige kunt worden. Je krijgt informatie over deskundigheidsniveaus, over allerlei gezondheidsproblemen waarmee je geconfronteerd kunt worden en wat je tot je rol moet rekenen bij het verplegen van patiënten.

Heel langzaam krijg je het gevoel dat er in jou misschien wel een verpleegkundige schuilgaat.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1997

Authors and Affiliations

  • J.H.J. de Jong
  • J.A.M. Kerstens
  • C. Salentijn

There are no affiliations available

Personalised recommendations