Advertisement

Mondkanker

  • Isaäc van der Waal
Chapter

Samenvatting

Mondkanker is vergeleken met bijvoorbeeld borst- of prostaatkanker nogal zeldzaam. Mondkanker ontstaat vrijwel altijd uit het slijmvlies (in de mond wordt bij het dekweefsel niet van huid maar van slijmvlies gesproken). Meestal komt mondkanker pas op middelbare en hogere leeftijd voor. Mondkanker wordt vooral veroorzaakt door bovenmatige rook- en drinkgewoontes. Slechts een enkele keer komt mondkanker voor bij mensen die nooit hebben gerookt en weinig of geen alcohol hebben gedronken.

Mondkanker is vergeleken met bijvoorbeeld borst- of prostaatkanker nogal zeldzaam. Mondkanker ontstaat vrijwel altijd uit het slijmvlies (in de mond wordt bij het dekweefsel niet van huid maar van slijmvlies gesproken). Meestal komt mondkanker pas op middelbare en hogere leeftijd voor. Mondkanker wordt vooral veroorzaakt door bovenmatige rook- en drinkgewoontes. Slechts een enkele keer komt mondkanker voor bij mensen die nooit hebben gerookt en weinig of geen alcohol hebben gedronken.

Mondkanker kan op alle plaatsen in de mond voorkomen en uit zich meestal in de vorm van een zweer, die maar niet geneest. Soms, maar lang niet altijd, gaat mondkanker met pijn gepaard.

Om de diagnose met zekerheid te kunnen stellen, is microscopisch onderzoek door de patholoog van een stukje weefsel vereist. Omdat mondkanker kan uitzaaien naar lymfklieren in de hals, zal nauwkeurig onderzoek van de hals moeten worden uitgevoerd.

Behandeling van mondkanker kan bestaan uit operatieve verwijdering, soms gevolgd door bestraling. Soms bestaat de behandeling uit een combinatie van bestraling en medicijnen (chemoradiatie). De genezingskans na behandeling van mondkanker wordt vooral bepaald door de grootte van het gezwel en het al of niet opgetreden zijn van uitzaaiingen. Patiënten die voor mondkanker zijn behandeld, worden altijd ten minste vijf jaar lang gecontroleerd.

Wat kunt u zelf doen?

Stoppen met roken en alcoholgebruik maakt de kans kleiner dat er in de toekomst een nieuwe kanker ontstaat in de mond, de keel, de longen of de slokdarm.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media BV 2014

Authors and Affiliations

  • Isaäc van der Waal
    • 1
  1. 1.HoutenThe Netherlands

Personalised recommendations