Advertisement

Samenvatting

Fibroom is de vakterm voor een goedaardige zwelling van het slijmvlies. Meestal wordt de zwelling veroorzaakt door een scherpe rand van een tand of kies, maar ook door bij gewoonte bijten op bijvoorbeeld de wang of de tongpunt.

Keywords

Veroorzaakt Door 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Fibroom is de vakterm voor een goedaardige zwelling van het slijmvlies. Meestal wordt de zwelling veroorzaakt door een scherpe rand van een tand of kies, maar ook door bij gewoonte bijten op bijvoorbeeld de wang of de tongpunt. Ook een al wat oudere gebitsprothese kan door irritatie leiden tot fibroomvorming langs de rand van de gebitsprothese (“Prothesefibroom”). Een fibroom is eigenlijk nooit pijnlijk. Door de uiterst langzame groei zijn de meeste mensen eraan gewend en hebben zelf meestal geen behoefte aan verwijdering. Toch is het weleens verstandig een fibroom te verwijderen, met name wanneer de huisarts, tandarts of mondhygiënist er niet helemaal zeker van is dat het om een fibroom gaat en het weefsel door de patholoog onder de microscoop wil laten onderzoeken. Een dergelijke verwijdering kan vrijwel altijd onder plaatselijke verdoving worden uitgevoerd.

Wanneer tevens de oorzaak van het fibroom is weggenomen, komt dit na verwijdering ook niet meer terug. Het alleen wegnemen van de vermoede oorzaak is meestal niet voldoende om een fibroom uit zichzelf te laten verdwijnen.

Wat kunt u zelf doen?

Wanneer u uit gewoonte regelmatig op uw wang, tong of lip bijt of zuigt, hetgeen een oorzaak kan zijn geweest van het ontstaan van het fibroom, kan na stoppen van deze gewoonte het fibroom wat kleiner worden. Dat geldt ook voor het laten inkorten van een te lange rand van een kunstgebit. Meestal is echter toch nog een kleine operatieve correctie noodzakelijk.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media BV 2014

Authors and Affiliations

  • Isaäc van der Waal
    • 1
  1. 1.HoutenThe Netherlands

Personalised recommendations