Advertisement

PV 44. Radiculaire cyste

  • Isaäc van der Waal

Samenvatting

Wanneer een tand of kies van binnen is afgestorven, meestal ten gevolge van tandbederf, maar soms door een in het verleden opgelopen klap tegen de tand, ontwikkelt zich aan de wortelpunt een ontsteking. Deze is vaak chronisch van aard en kan jarenlang onopgemerkt blijven zonder verdere klachten te veroorzaken. In een dergelijke ontsteking kan soms een cyste ontstaan.

Wanneer een tand of kies van binnen is afgestorven, meestal ten gevolge van tandbederf, maar soms door een in het verleden opgelopen klap tegen de tand, ontwikkelt zich aan de wortelpunt een ontsteking. Deze is vaak chronisch van aard en kan jarenlang onopgemerkt blijven zonder verdere klachten te veroorzaken. In een dergelijke ontsteking kan soms een cyste ontstaan.

Dat is een met vocht gevulde blaas, die in de loop van de tijd steeds groter kan worden. Dit wordt een radiculaire (radix=wortel) cyste genoemd. Op de röntgenfoto is een radiculaire cyste zichtbaar als een zwarte, meestal ronde vlek rond de wortelpunt van een tand of kies.

Bij vermoeden op een wortelpuntontsteking of een radiculaire cyste- dat onderscheid kan op grond van de röntgenfoto niet worden gemaakt en berust op weefselkenmerken- kan bij de behandeling meestal worden volstaan met een wortelkanaalbehandeling. In enkele gevallen is het nodig de wortelpuntontsteking of cyste operatief te verwijderen. Het is enkele maal onvermijdelijk om ook de oorzakelijke tand of kies te verwijderen.

De genezing van de in het kaakbot door de cyste veroorzaakte holte verloopt doorgaans voorspoedig.

Wat kunt u zelf doen?

Bij een wortelpuntontsteking, al of niet in vorm van een radiculaire cyste, kunt U zelf niets doen. Mondspoelingen of antibiotica zijn hier niet zinvol. De leek denkt vaak dat een wortelpuntontsteking zich van de ene kies of tand naar een andere kies of tand kan uitbreiden. Dat is niet het geval.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media BV 2014

Authors and Affiliations

  • Isaäc van der Waal
    • 1
  1. 1.HoutenThe Netherlands

Personalised recommendations