Advertisement

PV 37. Tandvleescyste

  • Isaäc van der Waal

Samenvatting

Een cyste is een bolletje gevuld met vocht. Waarom zo’n bolletje ontstaat, is vaak niet duidelijk. Soms wordt een cyste veroorzaakt door een ontsteking, maar vaak is er geen aanwijsbare oorzaak. Dat is ook het geval bij een cyste van het tandvlees in de boven- of onderkaak. Het is een betrekkelijk zeldzame cyste, die eigenlijk altijd als een kleine zwelling aan de wangkant van het tandvlees ontstaat, meestal niet meer dan een centimeter groot wordt.

Een cyste is een bolletje gevuld met vocht. Waarom zo’n bolletje ontstaat, is vaak niet duidelijk. Soms wordt een cyste veroorzaakt door een ontsteking, maar vaak is er geen aanwijsbare oorzaak. Dat is ook het geval bij een cyste van het tandvlees in de boven- of onderkaak. Het is een betrekkelijk zeldzame cyste, die eigenlijk altijd als een kleine zwelling aan de wangkant van het tandvlees ontstaat, meestal niet meer dan een centimeter groot wordt.

Een tandvleescyste komt eigenlijk alleen voor bij volwassenen en veroorzaakt verder geen klachten. Als regel wordt op de plaats van de zwelling een kleine röntgenfoto gemaakt om er zeker van te zijn, dat het niet om een afwijking gaat die zich vanuit het kaakbot heeft ontwikkeld en dan een “topje van de ijsberg” kan blijken te zijn.

Hoewel het aspect van een tandcyste vrij kenmerkend is en meestal door de tandarts en mondhygiënisten als zodanig wordf herkend, is er toch behoefte aan het zeker stellen van de diagnose door middel van weefselonderzoek door de patholoog. Daartoe kan het zwellinkje meestal als een geheel worden verwijderd.

Het is een zeldzaamheid dat een tandvleescyste na operatieve verwijdering weer terugkomt.

Wat kunt U zelf doen?

U kunt bij een tandvleescyste zelf niets doen. Het alleen maar doorprikken van een cyste is niet zinvol. De cyste zal binnen enkele dagen of weken weer terugkomen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media BV 2014

Authors and Affiliations

  • Isaäc van der Waal
    • 1
  1. 1.HoutenThe Netherlands

Personalised recommendations