Advertisement

Een rode plek midden op de tong

  • Isaäc van der Waal

Samenvatting

Er kan midden op de tong weleens een gladde rode plek ontstaan. Soms gaat dat gepaard met een irriterend gevoel, maar soms ook niet. Omdat rode plekken in de mond meerdere oorzaken kunnen hebben, worden de patiënten meestal verwezen naar een specialist.

Er kan midden op de tong weleens een gladde rode plek ontstaan. Soms gaat dat gepaard met een irriterend gevoel, maar soms ook niet. Omdat rode plekken in de mond meerdere oorzaken kunnen hebben, worden de patiënten meestal verwezen naar een specialist.

Rode veranderingen van het tong- en mondslijmvlies berusten meestal op ontsteking. Dat is ook het geval voor een rode plek midden op de tong. De oorzaak is op deze plaats vrijwel altijd een schimmelinfectie. Het gaat dan om een schimmel, die iedereen bij zich draagt en onder normale omstandigheden geen ontsteking veroorzaakt.

Soms kunnen schimmels de overhand krijgen en tot ontsteking leiden. Zo kan hormoonbevattende mondspray bij bijvoorbeeld astmatische klachten leiden tot schimmelinfectie van de tong en het gehemelte. Ook roken kan tot schimmelinfectie van de tong leiden.

Er is zelden behoefte aan nader onderzoek in de vorm van een kweekje van schraapsel van het oppervlak of in de vorm van weefselonderzoek door de patholoog van een klein weefselstukje (biopt) van de rode plek.

Vooral bij klachten zal moeite worden gedaan om de ontsteking te bestrijden; soms wordt daarbij gebruikgemaakt van een tegen schimmels gericht spoelmiddel of speciale mondzalf.

Wat kunt u zelf doen?

Belangrijk is om zorg te dragen voor een goede mondhygiëne. Door stoppen met roken kan de rode plek verdwijnen. Bij gebruik van een hormoonbevattende mondspray is het belangrijk de mond na gebruik goed te spoelen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media BV 2014

Authors and Affiliations

  • Isaäc van der Waal
    • 1
  1. 1.HoutenThe Netherlands

Personalised recommendations