Advertisement

Gegroefde tong

  • Isaäc van der Waal

Samenvatting

Bij veel mensen komen op het oppervlakte van de tong kleine en soms wat grotere groefjes voor. In vaktaal wordt gesproken over een fissuurtong. De groefjes kunnen allerlei vormen aannemen. Meestal komen ze pas op middelbare leeftijd tot uiting. Ze moeten niet worden beschouwd als een ziekte, maar als een normaal ontwikkelinsverschijnsel van de tong, ook al komt deze groefvorming niet bij iedereen voor. In ieder geval heeft de groefvorming niets te maken met voeding, zoals vitaminegebrek.

Bij veel mensen komen op het oppervlakte van de tong kleine en soms wat grotere groefjes voor. In vaktaal wordt gesproken over een fissuurtong. De groefjes kunnen allerlei vormen aannemen. Meestal komen ze pas op middelbare leeftijd tot uiting. Ze moeten niet worden beschouwd als een ziekte, maar als een normaal ontwikkelinsverschijnsel van de tong, ook al komt deze groefvorming niet bij iedereen voor. In ieder geval heeft de groefvorming niets te maken met voeding, zoals vitaminegebrek.

In het merendeel van de gevallen veroorzaakt een fissurtong geen klachten. Sommige mensen klagen echter weleens over het achterblijven van voedselresten in de groefjes en het moeilijk schoon kunnen houden van de tong.

Soms zijn mensen weleens bang, begrijpelijk maar echt onnodig, dat de tong op den duur zal scheuren.

Wat kunt u zelf doen?

Sommige mensen vinden het prettig om hun tong enkele malen per dag voorzichtig te poetsen al of niet met gebruikmaking van tandpasta of te reinigen met een bij de drogist verkrijgbare tongschraper of met de zijrand van een eetlepel.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media BV 2014

Authors and Affiliations

  • Isaäc van der Waal
    • 1
  1. 1.HoutenThe Netherlands

Personalised recommendations