Advertisement

Samenvatting

In de kaak blijkt een enkele maal een soort goedaardig gezwel van tandstructuren tot ontwikkeling te komen. In vaktaal wordt hier het woord “odontoom” voor gebruikt. De oorzaak van het ontstaan van een odontoom is onbekend.

In de kaak blijkt een enkele maal een soort goedaardig gezwel van tandstructuren tot ontwikkeling te komen. In vaktaal wordt hier het woord “odontoom” voor gebruikt. De oorzaak van het ontstaan van een odontoom is onbekend.

Een odontoom veroorzaakt op zichzelf geen klachten en wordt meestal per toeval ontdekt, wanneer de tandarts een röntgenfoto van het gebit maakt. Soms gaat het om een groot tandmisvormsel, maar soms is sprake van tientallen tandpartikeltjes.

Een odontoom kan wel eens de doorbraak van een tand of kies belemmeren en dat is dan ook de belangrijkste reden om het te verwijderen. Meestal kan deze verwijdering onder plaatselijke verdoving gebeuren.

Wat kunt u zelf doen?

Bij aanwezigheid van een odontoom kunt u zelf niets doen. Het onbehandeld laten van een odontoom kan op zichzelf geen kwaad, tenzij het de doorbraak van een tand of kies verhindert.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media BV 2014

Authors and Affiliations

  • Isaäc van der Waal
    • 1
  1. 1.HoutenThe Netherlands

Personalised recommendations