Advertisement

Schimmelinfectie

  • Isaäc van der Waal

Samenvatting

Iedereen draagt in zijn of haar mond miljoenen bacteriën en schimmels bij zich. Onder normale omstandigheden leidt dat niet tot ontstekingen. Er kunnen echter omstandigheden zijn, waarbij bepaalde bacteriën of schimmels de overhand krijgen en dan leiden tot ontsteking in de mond.

Keywords

Candida Albicans 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Iedereen draagt in zijn of haar mond miljoenen bacteriën en schimmels bij zich. Onder normale omstandigheden leidt dat niet tot ontstekingen. Er kunnen echter omstandigheden zijn, waarbij bepaalde bacteriën of schimmels de overhand krijgen en dan leiden tot ontsteking in de mond.

De meest bekende mondschimmel, Candida albicans, kan door allerlei oorzaken leiden tot een infectie (candidose). Zo kan mondspray bij bijvoorbeeld astmatische klachten leiden tot candidose. Ook bestraling in het mondholtegebied kan aanleiding geven tot een schimmelinfectie. Roken kan eveneens tot candidose leiden. In een enkel geval is sprake van een onderliggende ziekte, bijvoorbeeld niet goed ingestelde suikerziekte.

Mondschimmel uit zich in de vorm van witte en soms ook in de vorm van rode veranderingen van het mondslijmvlies. Er kunnen daarbij klachten van branderigheid optreden. Belangrijk is om de oorzaak van de candidose te achterhalen en zo mogelijk weg te nemen. Daarnaast kan behandeling met een antischimmelmiddel worden ingesteld. Vaak betreft het een speciale mondspoeling, maar soms is het nodig om gedurende enkele weken antischimmelmiddeltabletten te slikken.

Wat kunt u zelf doen?

Belangrijk is om zorg te dragen voor een goede mondhygiëne. In geval van roken, kan het stoppen met roken een belangrijke bijdrage leveren aan een gezonde mond. Ook dagelijkse reiniging van een gebitsprothese en het ‘s nachts uitlaten van de prothese kan tot een aanzienlijke verbetering van de mondgezondheid leiden.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media BV 2014

Authors and Affiliations

  • Isaäc van der Waal
    • 1
  1. 1.HoutenThe Netherlands

Personalised recommendations