Advertisement

Een 24-jarige man met tintelingen in de voet en een stijf gevoel van de kuit in een periode waarin hij veel wandelde

  • Pat Wyffels
Chapter

Inleiding

De patiënt heeft een abnormaal looppatroon: hij beweegt zich onzeker en kan niet langs een rechte lijn lopen. Bovendien zakt hij bij elke stap iets door zijn knieën, als teken van spierzwakte van de kniestrekkers.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2013

Authors and Affiliations

  • Pat Wyffels
    • 1
  1. 1.Halle-ZoerselBelgium

Personalised recommendations