Advertisement

Pijn en stijfheid van rug, knie en enkel bij een 59-jarige man

  • Koos van Nugteren
Chapter

Inleiding

De patiënt krijgt na enige tijd wandelen een vage, zeurende pijn aan de anterieure zijde van de knie en rond de achillespees. Verder heeft hij last van een stijve rug, vooral bij sporten. Hij heeft het gevoel dat het probleem de laatste paar maanden erger geworden is.

Literatuur

  1. 1.
    Al-Herz A, Snip JP, Clark B, Esdaile JM. Exercise therapy for patients with diffuse idiopathic skeletal hyperostosis. Clin Rheumatol. 2008 Feb;27(2):207-10.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2013

Authors and Affiliations

  • Koos van Nugteren
    • 1
  1. 1.fysiotherapeut in een particuliere praktijkNijmegenNetherlands

Personalised recommendations