Advertisement

9 Ketenzorg en zorgketens

  • M. van der Burgt
  • E. van Mechelen-Gevers
  • M. te Lintel Hekkert
Chapter

Samenvatting

Meneer Osinga is 64 jaar. Sinds drie jaar heeft hij diabetes type 2. Hypertensie heeft hij al langer, maar dat is met medicijnen goed onder controle. Hij komt niet vaak bij de huisarts, maar meestal bij de praktijkondersteuner. Die werkt volgens een protocol. In zijn individueel zorgplan heeft ze genoteerd wat hij belangrijk vindt en wat hij wil doen om gezond en fit te blijven. Want dat is belangrijk voor mensen met diabetes, heeft ze hem uitgelegd. Hij wil wel proberen wat meer te bewegen, maar niet sporten. Daar heeft hij een hekel aan. Maar fietsen was ook goed, zei ze. Dus dat doet hij nu vaker.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media 2013

Authors and Affiliations

  • M. van der Burgt
  • E. van Mechelen-Gevers
  • M. te Lintel Hekkert

There are no affiliations available

Personalised recommendations