Advertisement

5 Mondzorg

  • M. van der Burgt
  • E. van Mechelen-Gevers
  • M. te Lintel Hekkert
Chapter

Samenvatting

Driekwart van de mensen gaat minstens een keer per jaar naar de tandarts, meestal voor controle (periodiek onderzoek). De meeste tandartsen werken in tandartspraktijken in de wijk, in de eerste lijn. Een enkeling heeft (daarnaast) een praktijk in een instelling voor de gezondheidszorg, bijvoorbeeld in een instelling voor verstandelijk gehandicapten. De tandarts voert naast controles en preventieve taken ook curatieve behandelingen uit. Tandartsassistenten assisteren bij de behandeling, maar verrichten ook zelfstandig een aantal taken. Steeds vaker is een mondhygiëniste of preventieassistente aan de praktijk verbonden.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media 2013

Authors and Affiliations

  • M. van der Burgt
  • E. van Mechelen-Gevers
  • M. te Lintel Hekkert

There are no affiliations available

Personalised recommendations