Advertisement

25 Gezondheidszorg als markt

  • M. van der Burgt
  • E. van Mechelen-Gevers
  • M. te Lintel Hekkert
Chapter

Samenvatting

Een markt is een plaats waar je dingen kunt verkopen en kunt kopen. Je kunt er onderhandelen over het product, de prijs en de dienstverlening. Op een markt spelen gewoonlijk twee partijen: de verkopers (aanbieders) en de kopers (klanten). Een markt kan werken als beide partijen iets hebben te kiezen en ze allebei belang hebben bij een redelijke prijs voor een redelijke kwaliteit. Een marktmeester ziet toe op een ordelijk verloop (Figuur 25.1).

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media 2013

Authors and Affiliations

  • M. van der Burgt
  • E. van Mechelen-Gevers
  • M. te Lintel Hekkert

There are no affiliations available

Personalised recommendations