Advertisement

Ziekte van Parkinson

  • S.G. van Gunst
  • V.G. Pigmans
Chapter

Abstract

Traag komt meneer De Groot, 74 jaar, het gezondheidscentrum binnenschuifelen. Hij loopt met een stok, want hij kan slecht zijn evenwicht bewaren. Jij hebt altijd medelijden met de man: door de ziekte van Parkinson lijkt hij veel ouder dan hij is. Zijn vader had het ook, weetje uit zijn status. Hij vraagt aan de balie of je een herhalingsrecept kunt regelen voor levodopa.

Copyright information

© Nederlands Huisartsen Genootschap 2013

Authors and Affiliations

  • S.G. van Gunst
  • V.G. Pigmans

There are no affiliations available

Personalised recommendations