Advertisement

Voedselovergevoeligheid

  • S.G. van Gunst
  • V.G. Pigmans

Abstract

Mevrouw Peeters wil een afspraak maken voor het spreekuur. Sandra, haar dochtertje van vier maanden, huilt erg veel. Vaak spuugt ze een deel van de flesvoeding weer uit. Ze heeft sinds een paar dagen ook huiduitslag.

Copyright information

© Nederlands Huisartsen Genootschap 2013

Authors and Affiliations

  • S.G. van Gunst
  • V.G. Pigmans

There are no affiliations available

Personalised recommendations