Advertisement

Vaginaal bloedverlies

  • S.G. van Gunst
  • V.G. Pigmans

Abstract

Karin Veldman vraagt of ze een afspraak kan maken voor het spreekuur. ‘Ik vloei al bijna een week, en ik moet nog helemaal niet ongesteld worden. Ik maak me ongerust of er iets aan de hand is.

Copyright information

© Nederlands Huisartsen Genootschap 2013

Authors and Affiliations

  • S.G. van Gunst
  • V.G. Pigmans

There are no affiliations available

Personalised recommendations