Advertisement

Urineweginfecties

  • S.G. van Gunst
  • V.G. Pigmans

Abstract

Mevrouw Lucassen zet, terwijl u bezig bent de telefonische ochtendspits te verwerken, een potje urine voor u op de balie. ‘Ik denk dat ik weer een blaasontsteking heb,’ zegt ze, ‘kunt u de urine voor me nakijken? Ik bel straks wel voor de uitslag.’ Gelukkig weet u mevrouw Lucassen nog net tegen te houden als ze wil weglopen, omdat u nog het een en ander van haar wilt weten.

Copyright information

© Nederlands Huisartsen Genootschap 2013

Authors and Affiliations

  • S.G. van Gunst
  • V.G. Pigmans

There are no affiliations available

Personalised recommendations