Advertisement

Ulcus cruris venosum

  • S.G. van Gunst
  • V.G. Pigmans
Chapter

Abstract

Mevrouw Van Zetten, 64 jaar, belt naar de huisartsenpraktijk. ‘Ik heb een wondje aan mijn been en dat wil niet genezen.’ Onwillekeurig zucht de assistente even. Het is niet de eerste keer dat mevrouw Van Zetten een open been heeft. Mevrouw Van Zetten is heel aardig, maar blijft vaak te lang zelf aan een ulcus dokteren. Als ze dan eindelijk naar de praktijk komt, geneest het been niet zo gemakkelijk meer.

Copyright information

© Nederlands Huisartsen Genootschap 2013

Authors and Affiliations

  • S.G. van Gunst
  • V.G. Pigmans

There are no affiliations available

Personalised recommendations