Advertisement

Traumatische knieproblemen

  • S.G. van Gunst
  • V.G. Pigmans

Abstract

Jan is 15 jaar en voetballen is zijn lust en zijn leven. Bij sportprogramma’s zit hij gekluisterd aan de tv, en als het maar even kan rent hij zelf achter de bal aan. In een zo’n wedstrijd gebeurt het: Jan verdraait zijn knie, die meteen erg dik en pijnlijk wordt.

Copyright information

© Nederlands Huisartsen Genootschap 2013

Authors and Affiliations

  • S.G. van Gunst
  • V.G. Pigmans

There are no affiliations available

Personalised recommendations