Advertisement

Amenorroe

  • S.G. van Gunst
  • V.G. Pigmans

Abstract

Aisha Moukhtar Ahmed (24 jaar) belt naar de praktijk. U kent haar als een drukbezet persoon, want naast haar hbostudie werkt ze in de avonduren in een restaurant. ‘Ik word maar niet ongesteld,’ zegt ze, ‘nu al zes maanden niet. Ik ben al eerder daarvoor bij de dokter geweest en die zei dat ik maar een aantal maanden moest afwachten. Ik ben steeds zo ongerust dat ik toch zwanger ben, dus ik heb maar weer een testje gedaan. Gelukkig was er niets aan de hand.’

Copyright information

© Nederlands Huisartsen Genootschap 2013

Authors and Affiliations

  • S.G. van Gunst
  • V.G. Pigmans

There are no affiliations available

Personalised recommendations