Advertisement

Rectaal bloedverlies

  • S.G. van Gunst
  • V.G. Pigmans

Abstract

Meneer De Jong, 54 jaar, belt ongerust naar de huisartsenpraktijk. ‘Ik heb al een tijd aambeien. Daar heb ik soms wat meer last van dan anders, maar het was nooit zo erg dat ik de dokter moest bellen. Soms zit er een beetje bloed bij de ontlasting, maar dat vond ik niet zo’n probleem.

Copyright information

© Nederlands Huisartsen Genootschap 2013

Authors and Affiliations

  • S.G. van Gunst
  • V.G. Pigmans

There are no affiliations available

Personalised recommendations