Advertisement

Prikkelbaredarmsyndroom

  • S.G. van Gunst
  • V.G. Pigmans

Abstract

Mevrouw Giessen, 46 jaar, heeft last van haar buik. Ze heeft wel vaker een wisselend ontlastingpatroon, maar nu heeft ze al vijf dagen geen ontlasting meer gehad. En vorige week moest ze juist heel vaak naar de wc! Ze wil graag een afspraak met de huisarts, want ze is er best ongerust over.

Copyright information

© Nederlands Huisartsen Genootschap 2013

Authors and Affiliations

  • S.G. van Gunst
  • V.G. Pigmans

There are no affiliations available

Personalised recommendations