Advertisement

Preventie en vroegdiagnostiek van cervixcarcinoom

  • S.G. van Gunst
  • V.G. Pigmans

Abstract

Sylvia de Jong belt je met de vraag of ze een uitstrijkje kan laten maken. ‘Heb je een oproep gekregen van het bevolkingsonderzoek?’ vraag je. ‘Nee,’ zegt Sylvia, ‘maar mijn buurvrouw blijkt baarmoederhalskanker te hebben, en daardoor ben ik ongerust geworden.

Copyright information

© Nederlands Huisartsen Genootschap 2013

Authors and Affiliations

  • S.G. van Gunst
  • V.G. Pigmans

There are no affiliations available

Personalised recommendations