Advertisement

Polymyalgia rheumatica en arteriitis temporalis

  • S.G. van Gunst
  • V.G. Pigmans

Abstract

Mevrouw De Wit, 72 jaar, belt naar de praktijk. U kent haar als een vrolijke vrouw die samen met haar man van alles onderneemt, varieërend van verre reizen tot vrijwillige werkzaamheden voor De Zonnebloem. Nu heeft ze duidelijk minder energie. ‘Ik voel me echt oud,’ verzucht ze, ‘en dat wordt alleen maar erger. Ik kan ’s morgens mijn bed haast niet uitkomen, zó stijf ben ik dan.

Copyright information

© Nederlands Huisartsen Genootschap 2013

Authors and Affiliations

  • S.G. van Gunst
  • V.G. Pigmans

There are no affiliations available

Personalised recommendations