Advertisement

Perifere aangezichtsverlamming

  • S.G. van Gunst
  • V.G. Pigmans
Chapter

Abstract

De spoedlijn gaat. Geschrokken neemt u op. ‘Bij Roy hangt de linker mondhoek scheef en hij kan zijn linkeroog niet meer dicht krijgen,’ zegt Anna, de vrouw van Roy Juliet. Uit de antwoorden op uw vragen blijkt dat Roy niet bewusteloos is en geen verdere verlammingen heeft. Hij is ook niet gevallen en hij heeft niet zijn hoofd gestoten. U spreekt met Anna af dat ze Roy direct naar de praktijk brengt, zodat de huisarts hem meteen kan onderzoeken.

Copyright information

© Nederlands Huisartsen Genootschap 2013

Authors and Affiliations

  • S.G. van Gunst
  • V.G. Pigmans

There are no affiliations available

Personalised recommendations