Advertisement

Acuut hoesten

  • S.G. van Gunst
  • V.G. Pigmans

Abstract

De heer Yildim zegt aan de balie dat zijn vrouw (32 jaar) zo hoest. U stelt een aantal vragen om de ernst van de situatie in te schatten. Mevrouw Yildim voelt zich niet erg ziek en heeft geen koorts. Volgens de status heeft ze geen chronische aandoeningen. ‘Welke hoestdrank kan ik het beste kopen voor mijn vrouw?’ vraagt de heer Yildim.

Copyright information

© Nederlands Huisartsen Genootschap 2013

Authors and Affiliations

  • S.G. van Gunst
  • V.G. Pigmans

There are no affiliations available

Personalised recommendations