Advertisement

De overgang

  • S.G. van Gunst
  • V.G. Pigmans

Abstract

Mevrouw Klaver, 48 jaar, heeft ’s nachts vaak last van transpiratieaanvallen. Tijdens zo’n aanval wordt ze drijfnat van het zweet wakker. Ze slaapt daardoor slecht. Tegen u zegt ze: ‘Ik weet zeker dat het met de overgang te maken heeft. Mijn moeder zegt dat zij het ook had toen ze mijn leeftijd had.’ Mevrouw Klaver wil aan de dokter vragen of ze hormoonpleisters mag gebruiken.

Copyright information

© Nederlands Huisartsen Genootschap 2013

Authors and Affiliations

  • S.G. van Gunst
  • V.G. Pigmans

There are no affiliations available

Personalised recommendations