Advertisement

Obstipatie

  • S.G. van Gunst
  • V.G. Pigmans

Abstract

Mevrouw Fransen, 52 jaar, belt naar de praktijk. ‘Ik heb al vier dagen geen ontlasting gehad, en ik voel me zo opgeblazen. Ik wou vragen of het kwaad kan als ik een laxeermiddel ga gebruiken.’ ‘Voordat ik dat aan de dokter vraag, wil ik graag eerst meer over uw klachten weten,’ antwoordt u.

Copyright information

© Nederlands Huisartsen Genootschap 2013

Authors and Affiliations

  • S.G. van Gunst
  • V.G. Pigmans

There are no affiliations available

Personalised recommendations