Advertisement

Obesitas

  • S.G. van Gunst
  • V.G. Pigmans

Abstract

Deniz Arda komt met zijn moeder de praktijk binnen. Deniz is 8 jaar, en hij is te dik. Zijn moeder trouwens ook. ‘Deniz is net bij de schoolarts geweest,’ vertelt zijn moeder. ‘En die vindt hem te dik. De schoolarts zei dat we een afspraak moesten maken bij de huisarts.’ U maakt voor Deniz en zijn moeder een afspraak bij de huisarts.

Copyright information

© Nederlands Huisartsen Genootschap 2013

Authors and Affiliations

  • S.G. van Gunst
  • V.G. Pigmans

There are no affiliations available

Personalised recommendations