Advertisement

Niet-traumatische knieproblemen bij kinderen en adolescenten

  • S.G. van Gunst
  • V.G. Pigmans

Abstract

De vader van Janúsz belt. Janúsz is nu 6 jaar. Hij is wat onhandig met lopen en valt vaak. Zijn vader heeft eens goed gekeken hoe hij staat en beweegt. Hij denkt dat Janúsz over zijn eigen benen struikelt omdat hij X-benen heeft. Hij vraagt om een afspraak.

Copyright information

© Nederlands Huisartsen Genootschap 2013

Authors and Affiliations

  • S.G. van Gunst
  • V.G. Pigmans

There are no affiliations available

Personalised recommendations