Advertisement

Maagklachten

  • S.G. van Gunst
  • V.G. Pigmans

Abstract

Mevrouw Van Rijssel brengt een doosje langs voor een herhalingsrecept ranitidine. ‘Het is voor mijn man, hij heeft weer veel last van zijn maag de laatste twee weken.’ In het praktijkoverleg is toevallig juist afgesproken patiënten die om een herhalingsrecept cimetidine, ranitidine of omeprazol vragen, te verzoeken een afspraak op het spreekuur te maken.

Copyright information

© Nederlands Huisartsen Genootschap 2013

Authors and Affiliations

  • S.G. van Gunst
  • V.G. Pigmans

There are no affiliations available

Personalised recommendations